Bảo dưỡng nhanh chóng cho vật liệu nền đen

 

Quy trình "đóng rắn nhanh" được phát triển chung với Baosteel thay thế quy trình hàn và tán đinh ban đầu, có thể

giảm NVH và hao hụt sắt của động cơ dẫn động của các phương tiện sử dụng năng lượng mới và nâng cao hiệu suất; Thời gian bảo dưỡng

lõi sắt đơn là 4-8 phút, được đặc trưng bởi nhanh chóng, chi phí thấp và chu kỳ phát triển ngắn.

 

                          

 

                 Thiết bị dây chuyền sản xuất tự động và các bộ phận của sản phẩm

 

 

 

 


Thời gian đăng bài: 8-10-2020